logo quality care

Wie is Quality Care?

Quality Care is een recent opgestarte eenmanszaak van Matijs Claeys. Na zijn studies in de psychiatrische verpleegkunde, ging hij onmiddellijk aan de slag in diverse settings.
Ondertussen heeft hij al ruim 6 jaar ervaring op verschillende afdelingen in ziekenhuizen, woonzorg- centra en psychiatrische instellingen.

Vanuit een holistische visie plaatst Quality Care de client centraal, met het oog op een zo wenselijk mogelijke zorgverlening. Elk individu wordt in zijn eigenheid benaderd, zo wordt de ervaren kwaliteit verhoogd.

Next

logo quality care

Wat kan Quality Care voor u betekenen?

Een organisatie die kwalitatieve dienstverlening wenst aan te bieden, dient een constante personeelsaanzet te kunnen garanderen. Omwille van ziektes, zwangerschappen, uitval, ... komt die bestaffing soms onder druk te staan. Quality Care kan uw organisatie ondersteunen bij het opvangen van zowel korte, middellange en lange opdrachten. Wij stellen alles in het werk om zo snel als mogelijk een geschikte oplossing te bieden.
Daarnaast stelt Quality Care zich flexibel op naar de organisatie waarin de dienstverlening geboden wordt. We gaan uit van duidelijke afspraken waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Wij maken graag tijd om onze werking toe te lichten in een vrijblijvend gesprek.
Rekening houdend met de huidige covid-19-maatregelen, kan dit ook telefonisch of digitaal gebeuren.

Next